Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Boom kan echter niet garanderen dat de website vrij is van fouten en onvolkomenheden.

Deze website is slechts een hulpmiddel voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg en geeft op geen enkele wijze richting aan of advies bij de behandeling van mensen met een psychische stoornis. Boom is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze het gevolg is van het gebruik van deze website.

Alle rechten op de inhoud van DSM-5 Online berusten bij Boom en haar licentiegevers. Op het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden, waaronder de gebruiksvoorwaarden digitale content, van Boom van toepassing. Boom zal de toegang van gebruikers tot deze website blokkeren indien in strijd met deze voorwaarden wordt gehandeld en vergoeding van schade vorderen. Boom is niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan voor de gebruiker of de klant.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Derhalve is afdrukken niet toegestaan.