Privacy policy

Boom handelt onder de handelsnamen Boom Filosofie, Boom Geschiedenis, Boom Psychologie en psychiatrie, Boom Management en coaching, Businezz, Boom Hoger Onderwijs, Boom test Onderwijs, Boom NT2.

Inleiding
Boom uitgevers Amsterdam b.v. acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Tijdens het bestelproces en bij contactformulieren maakt Boom Uitgevers Amsterdam gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Boom uitgevers Amsterdam b.v. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Boom uitgevers Amsterdam b.v., Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL in Amsterdam.

Heeft u vragen over de manier waarop Boom uitgevers Amsterdam b.v. met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij Boom uitgevers Amsterdam b.v., Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam, 020-6226107, info@boomamsterdam.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Verwerking van persoonsgegevens
Boom uitgevers Amsterdam b.v. verwerkt uw gegevens in het kader van de dienstverlening van Boom uitgevers Amsterdam b.v.. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, als u een training volgt, een congres bezoekt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Boom uitgevers Amsterdam b.v.

Boom uitgevers Amsterdam b.v. verwerkt de volgende gegevens:
· Contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer
· functiegegevens
· opgegeven interesses
· factuurgegevens
· gegevens over betalingen
· bestelde producten

Deze gegevens kunnen door Boom uitgevers Amsterdam b.v. worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten
2. Verbetering van de dienstverlening van Boom uitgevers Amsterdam b.v.
3. Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van Boom uitgevers Amsterdam b.v. en van derden.
4. Ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles
5. Om de website van Boom uitgevers Amsterdam b.v. te beveiligen en webstatistieken op te stellen
6. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Boom uitgevers Amsterdam b.v. gelden
7. Beslechting van eventuele geschillen

Uw gegevens kunnen, al dan niet na analyse, door derden worden gebruikt om hun communicatie met u te verbeteren en/of om u op de hoogte te brengen van mogelijk voor u interessante aanbiedingen.

Om dit zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan Boom uitgevers Amsterdam b.v. of die derde uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens. Boom uitgevers Amsterdam b.v. kan uw gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerken in marktonderzoeksrapporten.

Bedrijfsoverdracht
Indien Boom uitgevers Amsterdam b.v., onderdelen of activa van Boom uitgevers Amsterdam b.v. worden overgedragen aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Boom uitgevers Amsterdam b.v. zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u wordt de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Gebruik postadres
Indien u een postadres heeft opgegeven, dan mag Boom uitgevers Amsterdam b.v. dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van Boom uitgevers Amsterdam b.v., dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via: Boom uitgevers Amsterdam b.v., Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam, 020-6226107. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van drie maanden rekening te houden.

Gebruik e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Boom uitgevers Amsterdam b.v. dan mag dit e-mailadres door Boom uitgevers Amsterdam b.v. gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Boom uitgevers Amsterdam b.v., tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van Boom uitgevers Amsterdam b.v., dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u Boom uitgevers Amsterdam b.v. daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door Boom uitgevers Amsterdam b.v. voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Gebruik telefoonnummer
Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mag Boom uitgevers Amsterdam b.v. dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van Boom uitgevers Amsterdam b.v., dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door Boom uitgevers Amsterdam b.v. ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van Boom uitgevers Amsterdam b.v., dan mag u telefonisch worden benaderd door Boom uitgevers Amsterdam b.v. voor soortgelijke producten en diensten van Boom uitgevers Amsterdam b.v., ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door Boom uitgevers Amsterdam b.v. voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.belme-niet.nl) in te schrijven. U kunt zich er bijvoorbeeld voor kiezen om nog wel gebeld te worden over producten en diensten in de categorieën ‘boeken en muziek’ en ‘kranten en tijdschriften’, maar niet over ‘financiële producten van banken en verzekeraars’ of ‘energie’.

Afmelden
Boom uitgevers Amsterdam b.v. houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@boomamsterdam.nl of schriftelijk bij Boom uitgevers Amsterdam b.v., Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam. Daarnaast kunt u zich in elke e-mail via een hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 20 werkdagen door Boom uitgevers Amsterdam b.v. verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast. Inzage en correctie van uw gegevens De persoonlijke informatie die Boom uitgevers Amsterdam b.v. over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot Boom uitgevers Amsterdam b.v., Prinsengracht 747-751, Postbus 15970, 10014 NL Amsterdam.

Gebruik van Cookies door Boom uitgevers Amsterdam b.v.
Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. Als u ingelogd bent bij Boom uitgevers Amsterdam b.v. kan uw gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat u deze niet steeds opnieuw behoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren, beschadigen de bestanden die u heeft opgeslagen niet, en zij nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van uw computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van uw computer gemakkelijk te verwijderen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Gebruik van Google analytics door Boom uitgevers Amsterdam b.v.:
Boom uitgevers Amsterdam b.v. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie hierboven) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website,met inbegrip van uw IP-adres, wordt door Google opgeslagen op hun servers. Deze gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Google gebruikt deze niet-openbare informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

Boom uitgevers Amsterdam b.v. en andere websites
Als u via een link op de website van Boom uitgevers Amsterdam b.v. op een website van een andere website terecht komt is Boom uitgevers Amsterdam b.v. niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

Wijzigingen
Boom uitgevers Amsterdam b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Derhalve is afdrukken niet toegestaan.